Space Type: Warehouse and Distribution

2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 229,250 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Warehouse 2-pending
Tianjin, Tianjin CN
2024-05-16
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 148,423 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 229,863 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 218,690 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Warehouse 3-pending
Tianjin CN
2024-05-16
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 126,756 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 194,665 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 248,452 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 282,197 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 274,996 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 114,473 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 149,721 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 134,532 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 166,399 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 156,270 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 201,457 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 260,120 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 189,283 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 230,186 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Wuhan Logistics Park W1
Wu Han Shi, Hu Bei Sheng CN
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 204,267 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Wuhan Logistics Park W2
Wu Han Shi, Hu Bei Sheng CN
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 19,251 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Wuhan Logistics Park W3
Wu Han Shi, Hu Bei Sheng CN
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 172,362 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Wuhan Logistics Park W4
Wu Han Shi, Hu Bei Sheng CN
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 177,217 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Xixian Airport Park W1
Xi An Shi, Shan Xi Sheng CN
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 112,655 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Xixian Airport Park W2
Xi An Shi, Shan Xi Sheng CN
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 112,655 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Xixian Airport Park W3
Xi An Shi, Shan Xi Sheng CN
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 109,480 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB