Space Type: Warehouse and Distribution

Mapletree Xixian Airport Park W4
Xi An Shi, Shan Xi Sheng CN
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 127,003 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Xixian Airport Park W5
Xi An Shi, Shan Xi Sheng CN
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 122,439 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Xixian Airport Park W6
Xi An Shi, Shan Xi Sheng CN
2024-05-16
Mapletree
Warehouse and Distribution / 115,228 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Yantai Modern Logistics Park 1
Yan Tai Shi, Shan Dong Sheng CN
2024-05-17
Mapletree
Warehouse and Distribution / 168,606 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Yantai Modern Logistics Park 2
Yan Tai Shi, Shan Dong Sheng CN
2024-05-17
Mapletree
Warehouse and Distribution / 153,999 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Yantai Modern Logistics Park 3
Yan Tai Shi, Shan Dong Sheng CN
2024-05-17
Mapletree
Warehouse and Distribution / 173,632 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Yantai Modern Logistics Park 4
Yan Tai Shi, Shan Dong Sheng CN
2024-05-17
Mapletree
Warehouse and Distribution / 227,549 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Zhengzhou Logistics Park W1
Zheng Zhou Shi, He Nan Sheng CN
2024-05-17
Mapletree
Warehouse and Distribution / 247,731 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Zhengzhou Logistics Park W2
Zheng Zhou Shi, He Nan Sheng CN
2024-05-17
Mapletree
Warehouse and Distribution / 166,765 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
AZ QD Warehouse
Qingdao, Shandong CN
2024-05-17
AstraZeneca
Warehouse and Distribution / 113,042 sq ft
Registered

LEED v4.1 BD+C: WDC
1
Kaifeng, Henan CN
2024-05-19
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 80,309 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2
Kaifeng, Henan CN
2024-05-19
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 86,628 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
3
Kaifeng, Henan CN
2024-05-19
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 134,915 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
4
Kaifeng, Henan CN
2024-05-19
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 111,579 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
5
Kaifeng, Henan CN
2024-05-19
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 122,160 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
6
Kaifeng, Henan CN
2024-05-19
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 120,803 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
7
Kaifeng, Henan CN
2024-05-19
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 120,803 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
2024-05-20
Bay Properties Barros Reis Armazenagem S
Warehouse and Distribution / 116,035 sq ft
Registered

LEED v4 BD+C CS
Mapletree Koala Warehouse 1
Kaifeng, Henan CN
2024-05-20
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 80,309 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Koala Warehouse 2
Kaifeng, Henan CN
2024-05-20
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 86,628 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Koala Warehouse 3
Kaifeng, Henan CN
2024-05-20
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 134,915 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Koala Warehouse 4
Kaifeng, Henan CN
2024-05-20
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 111,579 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Koala Warehouse 5
Kaifeng, Henan CN
2024-05-20
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 122,160 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Koala Warehouse 6
Kaifeng, Henan CN
2024-05-20
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 120,803 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB
Mapletree Koala Warehouse 7
Kaifeng, Henan CN
2024-05-20
Mapletree Investments Pte Ltd
Warehouse and Distribution / 120,803 sq ft
Registered

LEED v4.1 O+M: EB